Simply Clever

Formular Consimțământ

Stimate Client,

Prin prezentul formular, dorim să ne încredințați consimțământul dvs. pentru a vă prelucra datele cu caracter personal în vederea menșinerii unui canal de comunicare între noi și a vă oferi o experiență directă și integrală a produselor și serviciilor noastre. Pentru atingerea acestor scopuri, IVAS SRL s-a asigurat că inclusiv furnizorii și partenerii cu care conlucrează au aderat la Politica noastră de confidențialitate privind datele cu caracter personal.

Pe de altă parte, în lipsa consimțământului dvs., IVAS SRL nu va mai fi în măsură să vă ofere informații actualizate în timp util despre produse, servicii și evenimente sau mementouri pentru programări în service.

Declarație de consimțământ în domeniul protecției datelor

„Sunt de acord ca datele cu caracter personal obținute prin intermediul unei solicitări de ofertă, feedback de test-drive, pre- sau contract de vânzare-cumpărare, de service sau altă metodă de colectare a datelor personale în cadrul unui raport furnizor-client consimțit anterior datei de 25 mai 2018 să fie păstrate și utilizate, în mod specific și exclusiv, în scopurile și prin canalele de comunicare enumerate mai jos:

Informare despre produse, servicii și evenimente, studii de piață anonimizate și asigurarea/îmbunătățirea calității:

prin poștă  telefon/sms  e-mail  nu doresc să mai fiu contactat

Memento pentru progamări în service-ul IVAS (Galați sau Focșani)

prin poștă  telefon/sms  e-mail  nu doresc să mai fiu contactat

și în acest sens am bifat opțiunile de mai sus.”

Numele dvs. în clar:

Email-ul dvs.:

Informații importante despre consimțământul dat de dumneavoastră

Prezentul consimțământ este acordat de bunăvoie și poate fi oricând revocat prin solicitare pe adresa protdate@ivas.ro, revocarea urmând să intre în vigoare de la următoarea procesare asupra bazei de date în care se află datele dvs. cu caracter personal.

Prin consimțământul dvs., statuați faptul că ați luat la cunoștință despre Politica de prelucrare a datelor la care facem trimitere mai sus.